IISG

Oerwoud bij Kajoemaas
Oerwoud bij Kajoemaas
Signatuur:
BG B30/82
'Want ook dit is een voordeel der koffiecultuur, dat zij wel tijdelijk de bosschen wegkapt, doch om ze te vervangen door nieuwe, die uit klimatologisch oogpunt weinig minder waarde hebben dan de oorspronkelijke. En op die plekken, waar vroeger slechts het gekerm weerklonk van het hert, door den tijger besprongen, dan wel het geschreeuw van den aap of het geloei van den neushoornvogel, ziet men nu leven en bedrijvigheid van menschen, gejoel van spelende kinderen.' (Uit Onze Koloniën p. 735)
top