IISG

Opdracht 4: De 'andere' verdachten

Onderwerp: Sybolt Alberda, Paulus van Dijk en Allard Dijkstra

In deze opdracht staan de personen centraal die door sommigen als verdachten worden beschouwd (onder meer in de film De Dream wordt deze suggestie gedaan). Allard Dijkstra was een vooraanstaand socialist in Beetgum en hoorde tot de revolutionaire groep van Friese socialisten die meenden dat de armen het recht in eigen hand moesten nemen (het "Neem- & Eet-recht"). Hij lijkt wel in staat te zijn geweest om een dergelijke aanslag op de rijke Haitsma te beramen.
Zijn vriend Sybolt Alberda had, in tegenstelling tot de broers Hogerhuis, wél een wond opgelopen op de avond van de inbraak (volgens eigen zeggen bij een jachtpartij op bunzingen: mudden genoemd). Deze wond kan ook zijn opgelopen bij de val door het raam van boer Gatze Haitsma. Twee van deze drie verdachten emigreren kort na de aanslag (op zich is dit overigens niet zo vreemd: zeer veel Friezen emigreerden in deze tijd).

Het 'dievenlantaarntje' Het 'dievenlantaarntje' dat bij de inbraak bij boer Haitsma gebruikt werd, doet dienst als toverlantaarn. Minister van Justitie Cort van der Linden ziet andere daders dan advocaat Troelstra.

Vragen
Bronnen

Getuigenverhoren Dijkstra, Van Dijk en Alberda: Troelstra-archief inv.nr. 373/61-135:

getuigenverklaring pg.34 getuigenverklaring pg.39 getuigenverklaring pg.41
getuigenverklaring pg.44 getuigenverklaring pg.45 getuigenverklaring pg.46
getuigenverklaring pg.49 getuigenverklaring pg.50 getuigenverklaring pg.54
getuigenverklaring pg.55 getuigenverklaring pg.67 getuigenverklaring pg.81
getuigenverklaring pg.82
top