IISG

Opdracht 8: Een socialistische advocaat

Onderwerp: Pieter Jelles Troelstra

Gadegeslagen door zijn vrouw, dicteerde Troelstra aan het eind van zijn leven vanuit zijn ziekbed zijn memoires aan persoonlijk secretaris Wiardi Beckman.
De belangrijkste voorman van de democratische richting binnen de socialistische beweging, advocaat en Tweede-Kamerlid P.J. Troelstra, ging in de Hogerhuis-zaak op onderzoek uit (zijn rol is in de film De Dream overgenomen door de fictieve schoolmeester Jaarsma).
Troelstra hield een uitgebreid archief bij over de Hogerhuis-zaak en stuurde vele brieven. Op het einde van zijn leven vatte hij zijn rol in de Hogerhuis-zaak samen in zijn memoires. Deze kun je gebruiken voor het beantwoorden van de volgende vragen.

Troelstra op zijn ziekbed Troelstra op zijn ziekbed

Vragen
Bronnen
top