IISG

Den Haag: van Oost- naar West-Indische stad
Swamipersad en Gerry
Swamipersad en Gerry
Swamipersad Biharie en Gerry van Gorp in 1960 vóór het Haagse stadhuis op hun huwelijksdag.
Collectie Surinamers:
Biharie, 14
top