IISG

Den Haag: van Oost- naar West-Indische stad
Ardjoena
Ardjoena
Indonesiche muziekgroep, waarschijnlijk Ardjoena uit Den Haag, met uiterst rechts zittend C. Kassana (ca. 1940). Op de linten die achter hen hangen staat: Hof van Holland, Hilversum. Het zou derhalve om een radio-opname kunnen gaan.
Collectie:
Dirham, 14
top