IISG

Den Haag: van Oost- naar West-Indische stad

Het Haags Gemeentearchief organiseerde op 4 november 2005 de eerste dag van de Haagse Stadsgeschiedenis, een initiatief van het raadslid Jozef Siwpersad. Dit was aanleiding voor het Historisch Beeldarchief Migranten om een tentoonstelling te ontwerpen met foto's uit haar collectie. Er is gekozen voor het thema Van Oost- naar West-Indische stad. Terwijl Den Haag lange tijd bekendstond als de weduwe van (Oost-) Indië, door de aanwezigheid van vele verlofgangers en repatrianten, hebben migranten uit de West inmiddels de overhand gekregen. De eerste generatie nieuwkomers uit Nederlands-Indië is langzaam aan het uitsterven en hun kinderen zijn in de loop van de jaren weggetrokken uit de stad. In de CBS-telling van 2004 maakten Indische Nederlanders 4,4 procent van de Haagse bevolking uit. Als Den Haag zijn imago van Indische stad nog een tijdje behoudt, zal dat vooral te danken zijn aan de aanwezigheid van West-Indische migranten - met name Surinamers. In de laatste telling maakten zij ruim 9,5 procent van de Haagse bevolking uit. Voor het merendeel gaat het om Hindostanen.

Net als andere Hagenaars werden migranten uit Oost en West gekiekt door (straat)fotografen bij het Hollands Spoor of de Passage, op de trappen van het stadhuis aan het Burgemeester de Monchyplein of op het strand van Scheveningen. De verschillen komen pas in beeld bij de profilering van de eigen cultuur. De oprichting van een Indische Jaarmarkt, de Pasar Malam (Besar), het importeren van tropische producten, het maken van muziek uit het land van herkomst en het introduceren van nieuwe instrumenten. Pioniers als Tjalie Robinson, de voorman van de Indische gemeenschap, speelden daarbij een belangrijke rol. Hij was de initiator en hoofdredacteur van het tijdschrift Tong-Tong en medeoprichter van de Pasar Malam. Dat was ook de plek waar Oost en West elkaar ontmoetten bij de stand van Harry Ganpat, Hindostaan van het eerste uur in Den Haag. Hij gaf zijn baan als maatschappelijk werker er aan, om zich bezig te houden met de import en verkoop van tropische producten en Indiase films.

Op 4 november 2005 opende het Haagse gemeenteraadslid Rabin Baldewsingh de website Hindostanen in Den Haag. De website maakt onderdeel uit van het project 'je eigen wereldwijde archief', dat websites genereert voor specifieke groepen in Den Haag.

Tevens werd op die dag het derde deel van de Geschiedenis van Den Haag gepresenteerd, met daarin een hoofdstuk over migranten en enkele foto's uit de collectie van het HBM. Voor belangstellenden is er verder nog de op 12 oktober 2005 verschenen Haagse geschiedeniskrant, met als thema 'Buren'.

Wilt u reageren:
top