USTE

Türk göçmen işçileri

ATİB
ATİB (Almelo Türkiyeli İşçiler Birliği)’nin 1980 başlarında yapılan bir kongresi. Sağdan üçüncü sırada Mehmet Dağ, onun solunda ise Nihat Karaman görülüyor.
Koleksiyon:
M. Dağ, 16
top