USTE

Türk göçmen işçileri

Amsterdam’daki ilk Türk camisi
Amsterdam’daki Türler namaz kılmak için Rokin’de küçük bir kilise olan Nieuwzijs Kapel’i kullanırlardı. Özellikle Ramazan’da ve Cuma günleri daha geniş bir ibadet yerine ihtiyaç vardı. 1977’de kilise Türkler tarafından satın alınıp camiye dönüştürdü.
Koleksiyon:
İ. Görmez, 47
top