USTE

Türk göçmen işçileri

MTİB
İbrahim Görmez (ilk sırada ortada) Milliyetçi Türk İşçileri Birliği’nin Amsterdam’da 1975’te yapılan bir toplantısında.
Koleksiyon:
İ. Görmez, 52
top