HSN
HSN_kop
Go To
HSN Home

About HSN

Data

Projects

Products

Links

Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISH
Maintained by the:
International Institute of Social History (IISH)

SitemapSearch

Rotterdammers van binnen en van buiten
Demografische en sociale ontwikkelingen in Rotterdam in de 19e en 20e eeuw.

Delftse poort Rotterdam
Delftse poort Rotterdam, 1880-1890 (Coll: Gemeentearchief Rotterdam)
Op 21 januari 2005 vindt in het Gemeentearchief van Rotterdam, Hofdijk 651 (bij station Hofplein), een symposium plaats met als onderwerp de demografische en sociale ontwikkelingen in Rotterdam in de 19e en 20e eeuw. Het congres wordt georganiseerd door het Gemeentearchief Rotterdam, het Historisch Museum Rotterdam en de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN), gevestigd bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.

De lezingen zijn gebaseerd op het databestand van de HSN. De HSN is een breed initiatief van onderzoekers uit de sociale en historische wetenschappen. De HSN streeft ernaar zo compleet mogelijke levensgeschiedenissen te verkrijgen voor een representatief deel van de 19e en 20e eeuwse bevolking van Nederland. Het databestand is gebaseerd op een steekproef uit de geboorteregisters uit de periode 1812-1922. Voor Rotterdam zijn daarnaast steekproeven getrokken betreffende Zeeuwse, Brabantse, Italiaanse en Duitse migranten.

Als dagvoorzitter zal optreden drs. E. van den Bent, gemeentearchivaris Rotterdam.

Programma:
09.30 Aankomst met koffie
10.00 Opening door dagvoorzitter
10.10 Kees Mandemakers: De Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN) in Rotterdam. (abstract pdf, 92 Kb)
10.50 Jan Kok: "Eigen baas zijn, da's maar alles". Huwelijksmotivatie van Rotterdammers uit de tweede helft van de negentiende eeuw. (abstract pdf, 90 Kb)
11.30 Koffie
12.00 Henk Delger: Arbeidsmarkt en beroepsmobiliteit. Een onderzoek naar de gelegenheidsstructuur voor Duitse migranten in Rotterdam, 1870-1930. (abstract pdf, 127 Kb)
12.30 Gerard van der Harst: De verhuisgeschiedenis van Zeeuwse en Brabantse migranten in Rotterdam, 1870-1940. (abstract pdf, 90 Kb)
13.00 Lunch
14.00 Margaret Chotkowski: Collega's, vrienden en huisgenoten? Dagelijkse contacten van Italiaanse migranten in Nederland, 1860-1940. (abstract pdf, 86 Kb)
14.30 Leo Lucassen: Oude en nieuwe migranten in Europa, Nederland en Rotterdam. Verschillen en overeenkomsten tussen toen en nu. (abstract pdf, 86 Kb)
15.00 Theepauze
15.30 Forum
16.30 Sluiting door de dagvoorzitter waarna borrel

Aanmelding voor deze dag kan geschieden bij het Gemeentearchief Rotterdam, t.a.v. R. W. Spork, Hofdijk 651, 3032 CG Rotterdam of email: r.spork@gar.rotterdam.nl. De kosten bedragen € 20 (inclusief lunch en borrel en het later toe te sturen congresboek) en worden bij binnentreden van de zaal voldaan. Inlichtingen bij prof. dr P. van de Laar (email: p.vandelaar@hmr.rotterdam.nl), dr. K. Mandemakers (email: kma@iisg.nl) of R. W. Spork (010-243 46 00, email: r.spork@gar.rotterdam.nl).

Dit programma is ook beschikbaar als pdf-document (14 Kb).

Top

 
HSN / CONGRES ROTTERDAM 

IISH Home