HSN
HSN_kop
Go To
HSN Home

About HSN

Data

Projects

Products

Links

Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISH
Maintained by the:
International Institute of Social History (IISH)

SitemapSearch

Studiedag Zeeuwen in beweging
Vrijdag 27 mei 2005

Bruidspaar uit Zeeland, jaren 1930
Bruidspaar uit Zeeland, jaren 1930
De stichting Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN) doet onderzoek naar de levenslopen van ongeveer 80.000 Nederlanders. Ook in de provincie Zeeland is deze stichting al meer dan tien jaar actief. De verzamelde gegevens over 4.500 Zeeuwen vormen een belangrijk bestand voor onderzoek. In 1998 zijn voor het eerst de inhoud van deze gegevens gekoppeld aan wetenschappelijke vraagstellingen en werd het nut hiervan aan een breed publiek gedemonstreerd tijdens het congres Over Zeeuwse mensen. Zeven jaar later is er wederom reden andere inzichten over de levenslopen van Zeeuwen te presenteren. Dit gebeurt door middel van een studiedag met de titel Zeeuwen in beweging, ditmaal in een samenwerking van de HSN, het Zeeuws Archief en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

Tijdens de studiedag presenteren vier onderzoekers de nieuwste inzichten met betrekking tot de sociale veranderingen in de levensloop van Zeeuwen in de negentiende en eerste helft van de 20ste eeuw. Daarnaast zullen ook recente aspecten van migratie worden belicht.

De studiedag wordt gehouden op vrijdag 27 mei 2005 in de Filmzaal van de Provincie Zeeland, Abdij te Middelburg. Aanvangstijd 12.30 uur (ontvangst met koffie en thee).

Programma:
12.30 Ontvangst
13.00 Opening door gedeputeerde Harry van Waveren
13.10 Kees Mandemakers, De HSN en het onderzoek in Zeeland
13.20 Ulbe Bosma, De migratie van Zeeuwen naar Oost-Indië.
13.50 Frans van Poppel, Opgroeien in Zeeland. Gezinsstructuur tijdens de jeugdfase
14.20 Hilde Bras, Helpers of rivalen? De levenslopen van broers en zusters in Zeeland tussen 1850 en 1950
14.50 Pauze
15.15 Marco van Leeuwen en Ineke Maas, Sociale mobiliteit van Zeeuwse vrouwen in de 19de en vroege 20ste eeuw
15.45 Dick van der Wouw, Migreren of pendelen?
16.15 Discussie en afsluiting
16.45 Borrel

U kunt zich voor deze gratis studiedag aanmelden bij het Zeeuws Archief te Middelburg, per brief/briefkaart (Postbus 70, 4330 AB Middelburg), per telefoon (0118-678 800) of per e-mail (info@zeeuwsarchief.nl), o.v.v. naam, adres en aantal deelnemers. U ontvangt een bevestiging van deelname in de vorm van het definitieve programma.

Deze pagina is ook beschikbaar als pdf (10 Kb)

Top

 
HSN / STUDIEDAG ZEEUWEN IN BEWEGING 

IISH Home