Halbertsma, Johannes Tjallings (*-*)

Groothandelaar bouwmaterialen.

Bronnen

Literatuur
H. Halbertsma, Johannes Tjallings Halbertsma een Fries koopmansleven uit het midden der 19e eeuw (Drachten 1956).


 

« Terug naar lijst