Muliť, Augustus Gijsbertus (1898-*)

Directeur (en oprichter) van de NV 's Gravenhaagsch Kantoor Muliť & Co. (effectenkantoor) en de NV Nationale Maatschappij van Kasgeldleningen Muliť & Co.. Het effectenkantoor voerde tevens de directie van de in 1938 opgerichte NV Internationale Beleggingsunie "Interunie".
Den Haag

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst