Philippi, Herman (1875-*)

Directeur van de NV Algemeene Maatschappij voor Mijnbouw- en andere Concessies (AMMAC), en eigenaar van Boni, Bureau voor Mijnbouwkundige Opsporingen en Opmetingen.
Bandoeng

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst