Reinalda, Marius Antoon (1888-*)

Directeur van H.D. Tjeenk Willink & Zoon's Uitgevers Maatschappij.

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst