Oord, Jacobus Gerrit van (1893-1966)

Gebroeders Van Oord; Aannemings- en Handelsbedrijf Jac. G. van Oord en Zonen; Aannemings- en Handelmaatschappij Jac. G. van Oord; Aannemingsmaatschappij Jac. G. van Oord.
Werkendam, Utrecht

Economische sector(en)

45  Bouwnijverheid

Bronnen

Literatuur
J.G. van Oord, 'Jacobus Gerrit van Oord (1893-1966). Een gereformeerd ondernemer', in: P. Werkman en R. van der Woude (red.) Geloof in eigen zaak. Markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw, (Amsterdam 2006) 297-325.
Jan Bruggeman, 'Familie Van Oord', in J. Visser (et al.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Holland, Zuid-Holland (Walburg Pers : Zutphen 2013) 302-311.


 

« Terug naar lijst