Noordhoff, Frederik Carel (1903-2001)

Nederlands Indische uitgeversmaatschappij Noordhoff-Kolff, Erven P. Noordhoff Uitgeverszaak.
Groningen, Batavia

Economische sector(en)

22  Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media

Bronnen

Literatuur
Arnold Lubbers, 'Familie Noordhoff', in: J. Visser (et al.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel (Walburg Pers : Zutphen 2011) 70-81.


 

« Terug naar lijst