Delprat, Jacques Paul (1882-1956)

Directeur Nederlandsch Indische Houtaankoop Maatschappij; Vereenigde Javasche Houthandel Maatschappijen en Vereenigde Indische Bosch Exploitatie Maatschappijen.

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden
Wikipedia

 

« Terug naar lijst