Delprat, Jacques Paul (1882-1956)

Directeur Nederlandsch Indische Houtaankoop Maatschappij; Vereenigde Javasche Houthandel Maatschappijen en Vereenigde Indische Bosch Exploitatie Maatschappijen.

Economische sector(en)

51  Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden
Wikipedia

 

« Terug naar lijst