Deterding, Henri Wilhelm August (1866-1939)

Directeur-generaal van het Koninklijke-Shell (Royal-Ducth) Concern. Tevens directeur en directeur-generaal van de Koninklijke Petroleum Maatschappij
Den Haag

Economische sector(en)

11  Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning

Bronnen

Literatuur
J. Nijsse, De geschiedenis van een oliemagnaat zooals deze door Henri Deterding aan Stanley Naylor werd verteld (Rotterdam 1935).
Marcel Metze, 'Henri Deterding', in J. Visser (et al.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Holland, Zuid-Holland (Walburg Pers : Zutphen 2013) 188-195.
Paul A. Hendrix, 'Deterding, Henri Wilhelm August (1866-1939)', in: Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 2 ('s Gravenhage 1985) 119-121.
Paul A. Hendrix, Henri Deterding, de Koninklijke, de Shell en de Rothschilds (Den Haag 1996).
Wim Wennekes, De aartsvaders : grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven (Amsterdam 1993) 339-392.

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden
Biografisch woordenboek van Nederland

 

« Terug naar lijst