Djie, Ting Ham (1897-*)

Directeur van de Algemeene Maatschappij ter Exploitatie der Oey Tiong Ham Suikerfabrieken.
Semarang

Economische sector(en)

15  Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst