Gelissen, Henri Caspar Joseph Hubert (1895-1982)

Directeur van de Industriele Maatschappij voorheen Noury en Van der Lande, NV Electro-Chemische Industrie en de Maatschappij tot Verkoop van den Eectrischen Stroom der Staatsmijnen, in 1932 hernoemd tot Provinciale Limburgsche Electriciteits-Maatschappij (PLEM).
Venlo/Roermond

Bronnen

Literatuur
F. Geraerts, Boven het maaiveld. 100 portretten van markante Limburgers uit de twintigste eeuw (Weert, 1999) 115-119.
G.M.J. Veldkamp (red.) , Prof.dr.ir. H.C.J.H. Gelissen, zeventig jaar, 15 mei 1965 (Maastricht, 1965).
J.P. Gribling, 'Gelissen, Henri Caspar Joseph Hubert (1895-1982)', in: Biografisch woordenboek van Nederland, deel 2 ('s Gravenhage, 1985) 175-177.
Jan Bruggeman, 'Henri Gelissen', in: J. Visser (et al.) Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord Brabant, Limburg en Zeeland (Walburg Pers 2009) 278-283.

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden
Biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum, Leiden
Biografisch woordenboek van Nederland

 

« Terug naar lijst