Goddard, John Robert (1883-1966)

Van 1907-1920 werkzaam bij Martinus van Marle, Rotterdams assuradeur. Daarna directeur van de Bijbank van de Nederlandsche Bank te Rotterdam, (1920-1933) en opnieuw bij Van Marle als directeur N.V. Maatschappij van Assurantie, Disconteringen en Beleening der Stad Rotterdam anno 1720 (vanaf 1933).
Rotterdam

Bronnen

Literatuur
H.M. Kraaijvager, 'Mr J.R. Goddard, 1883-1966', in: Rotterdams jaarboekje (1967) 187-190.
P.Th. van de Laar en H.H. Vleesenbeek, Van Oude naar Nieuwe Hoofdpoort. Geschiedenis van het Assurantieconcern Stad Rotterdam 1720 NV, 1720-1990 (Rotterdam 1990).

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst