8 Hollands welvaren

Eveneens in 1662 kwam Interest van Hollandt, ofte Gronden van Hollandts Welvaren uit. Daarin pleitte De la Court voor onbeperkte immigratie als basis voor nationale welvaart. Dit boek was gebaseerd op een alleen als manuscript circulerend werk, ‘Het welvaaren der Stadt Leyden’, dat pas in 1911 gedrukt werd. Oorspronkelijk dateert het uit 1659-1660 en het moet door Pieter samen met zijn broer Johan (1622-1660) geschreven zijn. Het NEHA bezit maar liefst drie afschriften uit de achttiende eeuw.

Het welvaaren der Stadt Leyden
Johan en Pieter de la Court
1659-1660
Boek, 18 x 23

Datum: 
1659 - 1660
Nummer: 
8

Locatie

Leiden
Netherlands