13 De metalen muntstandaard

Zoals Mandeville voor hem vanuit Rotterdam, vertrok de vader van David Ricardo (1772-1823) vanuit Amsterdam naar Londen. David ging van 1783-1785 terug naar Holland om er de taal te leren. Weer in Londen, ging hij met succes in het beursbedrijf van zijn vader werken. Smith’s Wealth of Nations inspireerde hem om vanaf 1809 zelf over economie te publiceren. In A Proof of the Depreciation of Bank Notes (1810) bepleitte hij de metalen muntstandaard. Zijn beroemdste boek is Principles of Political Economy and Taxation (1817).

A proof of the depreciation of bank notes
David Ricardo
Londen: Murray, 1810
Boek, derde herz ed, verschenen in hetzelfde jaar als de eerste ed, 15 x 24

Datum: 
1810
Nummer: 
13

Locatie

London
United Kingdom