18 Friedrich Engels

Originele foto van Friedrich Engels (1820-1895), gemaakt te Hamburg in 1862. Als zoon van een textielfabrikant uit Barmen maakte Engels al vroeg kennis met de finesses van handel en industrie in Duitsland en Engeland. In 1842 leerde hij Marx kennen, met wie hij levenslang bevriend bleef en die hij financieel steunde. Na Marx’ dood bekommerde hij zich om de uitgaven van diens geschriften. Zo redigeerde hij het tweede en derde deel van Das Kapital, in 1885 en 1894 verschenen.

Friedrich Engels
Hamburg: Lüdecke, september 1862
Foto, 12 x 16

Datum: 
1862
Nummer: 
18

Locatie

Hamburg
Germany