22 Broederschap met mate

De revolutionairen van 1848 grepen terug op de Franse Revolutie van 1789, die in hun ogen door Napoleon verraden was. Mede onder invloed van de jonge industriële revolutie werd vooral het ideaal van sociale gelijkheid weer benadrukt. Aan al te radicale experimenten werd echter door de gematigd republikeinse beroepsmilitair Louis-Eugène Cavaignac (1802-1857) op bloedige wijze een eind gemaakt. Vanzelfsprekend staat boven zijn oproep tot kalmte aan de Parijse bevolking van 26 juni 1848 de leuze Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.

French government proclamation
Général E. Cavaignac
Parijs: E. Duverger, 26 juni 1848
Affiche, 46 x 60

Datum: 
1848
Nummer: 
22

Locatie

Paris
France