26 Chartisten

De constitutionele veranderingen in Engeland van 1832 smaakten naar meer. De in 1838 in [i]the People’s Charter[/i] geformuleerde eis van jaarlijkse geheime verkiezingen onder algemeen mannelijk stemrecht werd uitgedragen in massaal bezochte bijeenkomsten. De beweging van het Chartisme bracht uiteenlopende, meer en minder radicale stromingen bijeen, waarvan sommige gezien kunnen worden als voorlopers van de latere arbeiderspartijen. Petities werden door honderduizenden getekend, en er werden lijsten van gearresteerde activisten gepubliceerd, zoals deze van 1841.

The Charter Almanack for the Year 1841
Leeds: Mann, [1841]
Brochure, 12 x 21

Datum: 
1841
Nummer: 
26

Locatie

Leeds
United Kingdom