45 Taalproblemen opgelost

Anarchistische ideeën verspreidden zich aan het eind van de negentiende eeuw wereldwijd, tot in China en Japan. Het taalprobleem werd behalve door een grote vertaalcultuur soms ook ondervangen door het gebruik van het Esperanto, dat in diezelfde jaren opgang maakte. De Stem des Volks, die van 1913 tot 1916 in Shanghai verscheen, bevatte secties in het Esperanto en het Chinees.

La Voco de l’Popolo. Ĉius-emajna Ĥina kaj esperanta gazeto
Kanton, 1913
Tijdschrift, vol 1, no1, tekst ook in het Chinees, 32 x 24

Datum: 
1913
Nummer: 
45

Locatie

Guangzhou (Canton)
China