60 Het Christelijk Vakverbond

Nadat in 1876 al het protestantse vakverbond Patrimonium was gesticht, ontstond in 1909 het Christelijk Nationaal Vakverbond, dat tot 1912 (toen de bisschoppen het verboden) ook katholieken onder zijn leden telde. Het was aantrekkelijk voor werknemers die wel het nut van vereniging zagen, maar niet van verdergaande drukmiddelen als de staking. Het archief van het CNV en de grootste aangesloten bonden ligt op het IISG.

De Gids: orgaan van het Christelijk Nationaal Vakverbond
Utrecht: CNV, juli 1909
Tijdschrift, vol 1, no 1, 30 x 22

Datum: 
1909
Nummer: 
60