11 Consumptie stimuleren

Evenals de gebroeders De la Court studeerde de Rotterdammer Bernard de Mandeville (1670-1733) in Leiden. Daarna vestigde hij zich als arts in Engeland. Hij publiceerde er in 1714 zijn Fable of the Bees, or Private Vices Publick Benefits met vernieuwende economische inzichten. Zo zou het algemeen belang gediend zijn bij individuele ondeugden. Een losbandig persoon, die uit slechte neigingen handelt, biedt bijvoorbeeld werk aan kleermakers, dienstknechten, parfumeurs, koks en prostituees, die op hun beurt weer bakkers, timmerlui en anderen nodig hebben.

The fable of the bees or private vices, public benefits

The fable of the bees or private vices, public benefits
Bernard de Mandeville
Londen: J. Roberts, 1714
Boek, 10 x 15

Datum: 
1714
Nummer: 
11