15 Welzijn en geluk

Intellectuele vrienden van Ricardo waren Jeremy Bentham, Thomas Malthus en James Mill. Zij ontwikkelden het utilitarisme, een ethische stroming die - anders dan Mandeville - meende dat het welzijn en geluk van alle mensen bepaald wordt door individuele handelingen. De theorie werd systematisch uitgewerkt door John Stuart Mill (1806-1873), de zoon van James. Hij nam alle mensen serieus en sloot vrouwen niet uit, zodat hij wel de eerste mannelijke feminist is genoemd.

John Stuart Mill

John Stuart Mill
E. Hader
Berlijn: Sophus Williams, 1884
Foto van een schilderij, met autograaf, 11 x 17

Datum: 
1884
Nummer: 
15