167 India volgens Marx

Toen het charter van de East India Company in 1853 verlengd moest worden, raakte Karl Marx geïnteresseerd in het Britse kolonialisme, waarover hij een reeks artikelen schreef in de New York Daily Tribune. Hij maakte daarvoor onder meer een uittreksel van de net verschenen Observations on India, geschreven door “a resident there many years”, waarachter I. Everett schuil ging. Marx achtte een omwenteling in Groot Brittannië of India nodig, voordat de Indiërs van de kapitalistische ontwikkeling zouden kunnen profiteren.

Aantekeningenschrift, met een uittreksel uit Observations on India
Aantekeningenschrift, met een uittreksel uit Observations on India

Aantekeningenschrift, met een uittreksel uit Observations on India
Karl Marx
Londen, 1853
Manuscript, 20 x 24
Archief Karl Marx/Friedrich Engels, no B63

Datum: 
1853
Nummer: 
167