172 Mohammed Hatta

Mohammed Hatta (1902-1980), de latere Indonesische vice-president en premier, studeerde in Nederland en werd er voorzitter van de Perhimpoenan Indonesia (Indonesische Vereniging), die nationale onafhankelijkheid nastreefde. In die hoedanigheid nam hij in 1927 deel aan het eerste congres van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing te Brussel.

Resolution betreffs Indonesien
Resolution betreffs Indonesien

Resolution betreffs Indonesien
League against Imperialism
Brussel, 1927
Document, 21 x 30
Archief League against Imperialism, 1-50, no 34

Datum: 
1927
Nummer: 
172

Locatie

Egmont Palace Brussels
Belgium