178, 180 Piet van Staveren

De Rotterdamse communist Piet van Staveren (*1925), die zich als dienstplichtige tegen uitzending naar Indonesië verzet had maar er toch terecht kwam, liep in 1947 in Djokjakarta naar de republikeinse troepen over. Hij veranderde zijn naam in Pitojo en probeerde in radiouitzendingen Nederlandse soldaten over te halen de strijd te staken. Hij werd als communist door de regering Hatta gearresteerd en aan Nederland uitgeleverd, waar hij tot 1955 gevangen zat.

Pitojo
Prentbriefkaart van Peter van Charlois, en route, aan de familie B. v/d Post te Den Haag
Prentbriefkaart van Peter van Charlois, en route, aan de familie B. v/d Post te Den Haag

Pitojo
Asmudji
Djakarta: Generasi Baru, 1954
Brochure

Prentbriefkaart van Peter van Charlois, en route, aan de familie B. v/d Post te Den Haag
Djogjakarta, 16 september 1949
Prentbriefkaart, 15 x 10

Datum: 
1949 - 1954
Nummer: 
178

Locatie

Zusterstraat
Den Haag
Netherlands