201, 202 Slavenarbeid in Suriname

Misschien de bekendste vorm van onvrijwillige migratie was de transatlantische slavenhandel. Een Surinaamse suikerplantage als Wayampibo, aan de boven-Commewijne, was van slavenarbeid afhankelijk. De plantage was rond 1671 gesticht en begin achttiende eeuw in handen van Gerard de Vree uit Arnhem, die ook Vossenburg bezat. Het NEHA kocht in 1927 op een Arnhemse veiling een deel van de administratie. De jaarbalans toonde op niet mis te verstane wijze hoe de slaaf een productiemiddel is dat op gegeven moment aan zijn eind komt.

Verantwoord Reekening van de Plantagien Vossenburg en Waijampibo
Verantwoord Reekening van de Plantagien Vossenburg en Waijampibo

Verantwoord Reekening van de Plantagien Vossenburg en Waijampibo
Suriname, 1760
Manuscript, 23 x 34
NEHA Bijz. Col. 20, no 20, 1-4

Datum: 
1760
Nummer: 
201

Locations

Vossenburg
Suriname
Wayampibo
Suriname