222 Blanke slavinnen

De beweging voor afschaffing van de slavernij was begin negentiende eeuw de eerste internationale beweging voor mensenrechten. Tegen het einde van de eeuw werd echter vastgesteld dat er nog steeds een internationale handel in ‘blanke slavinnen’ bestond, ten dienste van de prostitutie. In 1875 werd hiertegen de eerste voorloper van de Fédération Internationale Abolitionniste opgericht. De Noorse schrijfster Elisabeth Schøyen (1852-1934) publiceerde in 1907 Den hvide Slavinde, dat in het Nederlands vertaald werd door de feministe Margaretha Meyboom (1856-1927).

Verkocht: tendenz-roman ter bestrijding van den handel in vrouwen

Verkocht: tendenz-roman ter bestrijding van den handel in vrouwen
Elisabeth Schøyen
Amsterdam: Meulenhoff, 1910
Boek, 16 x 20

Datum: 
1910
Nummer: 
222