233 De Antinucleaire beweging

Bij de naoorlogse kernproeven werd slechts in beperkte mate rekening gehouden met eventuele misrekeningen en de mogelijke uitwerking op bij- en omwonenden, met name wanneer het om bovengrondse proeven ging. In 1989 werd te Alma Ata in Kazachstan de internationale anti-nucleaire beweging Nevada Semipalatinsk opgericht. De organisatie koos haar naam naar het belangrijkste testgebied in de Sovjet-Unie, Semipalatinsk, waar ongeveer een miljoen mensen aan nucleaire straling werden blootgesteld, en het Amerikaanse equivalent Nedava, waar kort tevoren anti-test demonstraties waren gehouden.

International Antinuclear Movement Nevada-Semipalatinsk

International Antinuclear Movement Nevada-Semipalatinsk
1991
Document, 30 x 22
Archief Milieukontakt Oost Europa, no 549-550

Datum: 
1991
Nummer: 
233

Locatie

Semipalatinsk (former name) Semey
Kazakhstan