234 Gentechnologie

De wetenschap, die de atoombom had voortgebracht, werd nu ook vaker verdacht bij ontwikkelingen waar grote ondernemingen van profiteerden, met name in de farmaceutische industrie en de biotechnologie. Experimenten met genetisch gemodificeerde planten en hun gebruik als voedingsmiddel (‘frankenfood’) lokten protesten uit, die in Frankrijk soms een radicaal karakter aannamen en uitmondden in een scherpe kritiek op de moderne industrie en technologie als zodanig. René Riesel (*1950) was in mei 1968 de eerste voorzitter van het bezettingscomité van de Sorbonne.

Déclarations sur l’agriculture transgénique et ceux qui prétendent s’y opposer

Déclarations sur l’agriculture transgénique et ceux qui prétendent s’y opposer
René Riesel
Parijs: Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2001
Boek, 17 x 25

Datum: 
2001
Nummer: 
234

Locatie

Éditions de l’Encyclopédie des nuisances
80, rue de Ménilmontant
Paris
France