25 Met of zonder geweld

In Engeland speelden revolutionaire bewegingen een kleinere rol dan op het Continent, maar ontwikkelde men een eigen traditie van stakingen en demonstraties. Meestal verliepen deze vreedzaam, maar sommige leiders sloten geweld niet uit, zoals de Welshman John Frost (1784-1877), een radicale Chartist, die in 1839 een opstand in Newport ontketende. Hij werd veroordeeld tot de strop en vierendeling, maar zijn straf werd omgezet in verbanning naar Tasmanië. Na zijn vrijlating nam hij zijn agitatie weer op.

Report of the trial of John Frost for high treason

Report of the trial of John Frost for high treason
Londen: Gilbert, [1839]
Boek, 14 x 23

Datum: 
1839
Nummer: 
25

Locatie

London
United Kingdom