27 Het revolutiejaar 1848

In 1848 vond niet alleen in Frankrijk een omwenteling plaats en bereikte het Chartisme in Engeland zijn hoogtepunt, maar braken ook revoluties uit in Duitsland. Totdat de Eerste Wereldoorlog alle andere herinneringen zou wegvagen, vormden ze een inspiratie voor de Duitse socialisten, zoals bij het gouden jubileum in 1898. Deze ansichtkaart herinnert aan de gewapende opstand in Baden en toont gevechten in Freiburg, Mannheim en Rastatt alsmede de leiders Friedrich Hecker (1811-1881) en Gustav von Strube (1805-1870).

50jähr[liche] Erinnerung an d[ie] Ereignisse des Jahres 1848

50jähr[liche] Erinnerung an d[ie] Ereignisse des Jahres 1848
Berlijn: Max Wartenberg, 1898
Prentbriefkaart, 9 x 14

Datum: 
1848
Nummer: 
27