32 Staking is holiday

Engeland kende al vroeg een sterke socialistische vakbeweging, die demonstratief zichtbaar werd op de eerste bijeenkomst van het Trades Union Congress in 1868. Maar reeds in 1832 had de radicale predikant William Benbow (1784-1841) betoogd dat een algemene staking die slechts een maand werd volgehouden, al tot een totale politieke omwenteling zou leiden. Die periode duidde hij aan als ‘holiday’ omdat ze ‘gewijd zou zijn aan het bevorderen van geluk en vrijheid’.

Grand National Holiday and congress of the productive classes

Grand National Holiday and congress of the productive classes
William Benbow
Londen: eigen beheer, 1832
Brochure, 17 x 25

Datum: 
1832
Nummer: 
32

Locatie

205 Fleet Street
London
United Kingdom