51 Een Franse volkstribuun

De achttiende eeuw zag verschillende pleidooien voor gemeenschap van goederen, bij philosophes als Mably en Morelly. In de loop van de Franse Revolutie werden zulke ideeën actueel, met name bij François-Noël Babeuf (1760-1797), die zich na 1794 Gracchus noemde, naar de Romeinse landhervormers. Hij keerde zich tegen de afzwakking van de revolutie na de val van Robespierre, zowel op papier - zoals in deze brief - als in de praktijk van de mislukte ‘samenzwering der Gelijken’, die hem op het schavot bracht. Uit zijn opvattingen (het ‘Babouvisme’) ontstond een eigen Franse communistische traditie.

Aanklacht tegen de veroordeling van Montdidier

Aanklacht tegen de veroordeling van Montdidier
François-Noël Babeuf
23 oktober 1794
Manuscript, 24 x 36
Collectie Franse Revoluties en Revolutionairen 1791-1871, no 1

Datum: 
1794
Nummer: 
51