56 De Culturele Revolutie

Een lang sluimerende fractiestrijd binnen de Chinese Communistische Partij kwam in 1966 tot een uitbarsting, toen partijvoorzitter Mao Zedong (1893-1976) de Culturele Revolutie ontketende, waarbij aanvankelijk vooral in Rode Garden gemobiliseerde jongeren politieke en soms ook fysieke druk op zijn tegenstanders uitoefenden. Symbool van de beweging was het ‘rode boekje’ met citaten uit Mao’s werk; de oudste drukken - zoals deze - bevatten nog een voorwoord van zijn beoogd opvolger Lin Biao, die echter in 1971 omkwam en als verrader werd gebrandmerkt.

Mao zhuxi yulu [Citaten van Voorzitter Mao]

Mao zhuxi yulu [Citaten van Voorzitter Mao]
Mao Zedong
Beijing: Zhonghua Renmin Jiefangjun zong zhengzhibu, 1966
Boek, variant van de eerste ed, met een voorwoord van Lin Biao dd 1 mei 1964, 14 x 10

Datum: 
1966
Nummer: 
56

Locatie

Beijing
China