6 Utopie en profetie

Utopieën zijn beschrijvingen van ideale samenlevingen, naar de Utopia van Thomas More (1478-1535) uit 1516. Deze stelt er het verschil tussen rijk en arm aan de kaak: waarom leiden rijke goudsmeden en woekeraars een plezierig leven, terwijl zelfs lastdieren het nog beter hebben dan arbeiders, voerlieden, smeden, timmerlui en ploegers? De illustratie, van de hand van Ambrosius Holbein (c 1494-1519), de oudere broer van Hans, is symbolisch: de legendarische laatste koning van Rome koopt de profetische boeken van de Cumaeische Sibylle.

De optimo reip[ublicae] statu deque nova insula utopia libellus vere aureus

De optimo reip[ublicae] statu deque nova insula utopia libellus vere aureus
Thomas More
Bazel: Joannes Frobenius, 1518
Boek, derde ed, incompl, 17 x 22

Datum: 
1518
Nummer: 
6