64 Neonazi’s

De anti-kapitalistische trekken die fascisme en nationaal-socialisme zeker in hun beginfase vertoonden, namen in de jaren zeventig met name in Duitsland nieuwe vormen aan in neo-nazistische jeugdgroepen. De gevolgen van wat later ‘globalisering’ ging heten, zichtbaar in de aanwezigheid van grote groepen migranten, leidden zo tot vaak gewelddadige tegenbewegingen, die teruggrepen op nationaal-socialistische argumenten. Het IISG verwierf een grote collectie (vaak verboden) materiaal dank zij een vooraanstaand deelnemer aan neo-nazistische activiteiten, die hiermee gebroken heeft.

SS-Rassenkunde und Richtlinien zur Gattenwahl

SS-Rassenkunde und Richtlinien zur Gattenwahl
Lincoln: NSDAP/AO, 1991
Brochure, 15 x 23

Datum: 
1991
Nummer: 
64

Locatie

Lincoln
United States