65 Negationisme

Hoewel niet alle neo-nazistische groepen de jodenvervolging ontkennen, is het vermoeden van grootschalige geschiedvervalsing en manipulatie van en door de media in deze kringen wijd verbreid. Daarbij wordt steun gevonden in het werk van auteurs als Robert Faurisson, David Irving en Ernst Zündel, maar ook wel bij de universele samenzweringstheorieën die vooral in de Verenigde Staten opgeld doen. Ook het dagboek van Anne Frank ontkomt niet aan dit wantrouwen.

Is the diary of Anne Frank genuine?

Is the diary of Anne Frank genuine?
Robert Faurisson
California: Institute for Historical Review, 1985
Brochure, eerste herdr, 17 x 25

Datum: 
1985
Nummer: 
65