68 Seksuele hervormers

Veel zaken die nu als ‘vooruitstrevend’ te boek staan, verdeelden in de negentiende en soms nog twintigste eeuw liberale en socialistische milieus. Een daarvan was het neo-Malthusiaanse pleidooi voor geboortebeperking, dat door Marxisten vaak met wantrouwen werd bezien. In Frankrijk deden de anarchisten Eugène Humbert (1870-1944) en Jeanne Rigaudin (1890-1986) met hun organisatie Génération Consciente echter aan seksuele voorlichting en de verspreiding van anti-conceptiemiddelen, waarvoor zij geregeld tot gevangenisstraffen veroordeeld werden. Deze ‘anatomische plaat’ dateert van rond 1910.

Anatomische plaat

Anatomische plaat
Parijs: Génération Consciente, ca 1910
Affiche, 56 x 39

Datum: 
1910
Nummer: 
68