7 Ware vrijheid

De Leidse textielondernemer Pieter de la Court (1618-1685) wordt wel beschouwd als de vader van de sociale wetenschappen in Nederland. Vriend van Johan de Witt, toonde hij zich een echte republikein, onder meer in de Historie der Gravelyke Regering in Holland (1662). De emblemata op de titelpagina verbeelden de ware vrijheid. Op de onderste, getiteld ‘de vrijheid behouden of sterven in slavernij’, is een pakezel afgebeeld, het dier waarmee in het Bijbelboek Genesis de joodse stam Issaschar wordt vergeleken.

Historie der Gravelike Regeering in Holland

Historie der Gravelike Regeering in Holland
Pieter de la Court
Amsterdam: J.C. van der Graft, 1662
Boek, incl: De Oorsprong der Nederlandsche troublen door Viglius Zuichemius ab Ayta, 9 x 14

Datum: 
1662
Nummer: 
7

Locatie

Leiden
Netherlands