70 Ideaal naakt

Het naturisme, dat niet zelden met vegetarisme en drankbestrijding samenging, had vele voorlopers, maar kwam als georganiseerde beweging op rond het begin van de twintigste eeuw. In Nederland bestaat sinds 1946 de organisatie Zon en Leven, die een natuurlijke leefwijze wil bevorderen (en haar archief in het IISG onderbracht). Duitsland kent denkelijk de oudste traditie, die politiek zeer rijk geschakeerd was en door de Nazi’s werd verboden. Het nationaal-socialistische lichaamsideaal werd echter veelal in naakte vorm gepropageerd.

Deutsche Leibeszucht : Blätter für naturnahe und arteigene Lebensgestaltung

Deutsche Leibeszucht : Blätter für naturnahe und arteigene Lebensgestaltung
Berlijn: Bund für Leibeszucht, 1943
Tijdschrift, vol 11, no 4, 18 x 25
(uit de Collectie ‘Zon en Leven’)

Datum: 
1943
Nummer: 
70