80 Theorie en praktijk

Tolstojs laatste levensjaar was tamelijk bewogen, onder meer door de verslechtering van de relatie met zijn vrouw, Sof’ja Andreevna Behrs (1844-1919), die sterk leed onder de praktijk die bij de opvattingen van haar echtgenoot hoorde. In deze brief van 10 juli 1910, enkele maanden voor zijn dood, poogt Tolstoj tot een vergelijk te komen, waarbij hij voorwaarden stelt en beloftes doet. Cruciaal daarbij was de positie van Certkov, die volgens Sof’ja een te grote invloed op beider leven uitoefende.

Brief aan Sof’ja Andreevna Behrs
Brief aan Sof’ja Andreevna Behrs
Brief aan Sof’ja Andreevna Behrs
Brief aan Sof’ja Andreevna Behrs
Brief aan Sof’ja Andreevna Behrs
Brief aan Sof’ja Andreevna Behrs

Brief aan Sof’ja Andreevna Behrs
Lev Tolstoj
14 juli 1910
Manuscript, 21 x 28
Archief War Resisters International, no 496

Datum: 
1910
Nummer: 
80